Yeni Profil Gönderileri | Polis Forum

Yeni Profil Gönderileri

 1. enricco
  enricco
  yorgunum yorgun, yorgunum yorgun...
 2. Baha16
  Baha16
  Yaşamak Direnmektir.
 3. geceesiri
  geceesiri
  da neden 6 aydan fazla kredi vermenyen sandık kendini sorgulamıyor sandığı devlet büyüklerimiz neden inceletmiyor hala
 4. geceesiri
  geceesiri
  adli süreç başlatılmadı.ayrıca yine tüzük, mazereti olsada üç ay aidat kredi taksiti ödemeyen sandıktan çıkartılır diyor
 5. geceesiri
  geceesiri
  gecikmeli yasal süreç beklendi.bu insanların neden zamanında ilişiği kesilmedi,
 6. geceesiri
  geceesiri
  polsan neden zarara uğratıldı,hadi uğratıldı neden gerekli mercilere bilgi verilip
 7. geceesiri
  geceesiri
  şimdi arkadaşlar bu polsan tüzüğüne göre denetim yapması gerekenler denetimini yaptıysa
 8. geceesiri
  geceesiri
  gerçeğe aykırı veya sahte belge ile yararlananları veya buna teşebbüs edenleri ortaklıktan çıkarmak
 9. geceesiri
  geceesiri
  borcunun taksitlerini kesintisiz üç ay ödemeyenleri veya Sandığın sağladığı her türlü hak ve imkanlardan
 10. geceesiri
  geceesiri
  p) (Ek: 2004/7212 - 19.4.2004 / m.2) Kabul edilebilir mazeretleri olmadığı halde aidatını aralıksız altı ay veya
 11. geceesiri
  geceesiri
  ı) Ortakların ihbar ve şikayetlerini incelemek ve gereğini yapmak
 12. geceesiri
  geceesiri
  gerekli takibata geçilmesi için durumu Yönetim Kuruluna ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirmek,
 13. geceesiri
  geceesiri
  h) Denetim esnasında sandık görevlilerinin idari ve adli suçlarının öğrenilmesi halinde,
 14. geceesiri
  geceesiri
  Emniyet Genel Müdürlüğünün onayı ile Genel Kurulu resen olağanüstü toplantıya çağırmak,
 15. geceesiri
  geceesiri
  Yönetim Kurulu bu yazının verilmesinden itibaren bir hafta içerisinde harekete geçmediği takdirde,
 16. geceesiri
  geceesiri
  Yönetim Kuruluna bildirilerek Genel Kurulun olağanüstü toplanmasını istemek,g)
 17. geceesiri
  geceesiri
  Sandığın sermaye bakımından amacını temin edemez duruma düştüğüne kanaat getirilmesi halinde, keyfiyeti gerekçeli bir yazı ile
 18. geceesiri
  geceesiri
  Sandık çalışmalarında görülen zararlı halin tehlikeli sonuçlar doğuracak durumda olduğuna veya
 19. geceesiri
  geceesiri
  Sandık alacaklarının tahsil ve diğer haklarının korunması için gerekli takiplerin yapılıp yapılmadığını araştırmak,
 20. geceesiri
  geceesiri
  Denetim Kurulunun görev ve yetkileri